Lieve Snoetjes Baby en Kinderkleding. mt 50 t/m 164

Welkom op de site van Lieve-Snoetjes.

Baby en Kinderkleding webshop.

We hebben deze geweldige mooie merken in onze webshop:

- Shout it out

- 4President en Mini.

- Legends22, Lovestation22, Mini Legends

-Lofff

Nieuwe Collectie is binnen Zomer 21'

Ook doen we bedrukkingen voor jong en oud zoals tassen en shirts noem maar op

 

Kijk op de pagina...

 

mvg, Lucy van der Kruijs - Arts

Lieve Snoetjes

 

 

Algemene Voorwaarden voor www.lieve-snoetjes.com
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.lieve-snoetjes.com , zoals deze
beschikbaar is gesteld door Lieve snoetjes . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder
welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lieve snoetjes is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Lieve snoetjes.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Lieve snoetjes te mogen claimen of te veronderstellen.
Lieve snoetjes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lieve
snoetjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar
wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.lieve-snoetjes.com op deze pagina.
Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Lieve Snoetjes | sitemap | rss